Tranh chấp về quyền nuôi con khi chưa đăng ký kết hôn

Câu hỏi: Hai chúng tôi chung sống với nhau từ năm 2011, không có đăng ký kết hôn, có 1 con chung được 4 tuổi. Nay tôi muốn ly hôn và muốn nuôi con thì phải làm sao ạ? Hiện nay cả hai chúng tôi đều đang ở Thành phố Hồ Chí Minh.

tranh-chap-ve-quyen-nuoi-con-khi-chua-dang-ky-ket-hon

Trả lời: Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 53 Luật hôn nhân và gia đình 2014:
“Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”

Theo điều 15 Luật hôn nhân và gia đình 2014:
“Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con”

Theo bạn nói, hai bạn không đăng ký kết hôn. Vì vậy, Tòa án sẽ không giải quyết việc ly hôn nhưng vẫn giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con của hai bạn theo quy định của  Luật hôn nhân và gia đình.

Theo Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014:
“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như bạn nói con bạn hiện nay được4 tuổi nên khi có tranh chấp về quyền nuôi con, tòa án sẽ căn cứ vào tất cả các điều kiện như: kinh tế, chỗ ở, môi trường sống, phẩm chất đạo đức của cha mẹ… làm sao đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cháu, sau đó sẽ quyết định giao con cho 1 bên trực tiếp nuôi dưỡng.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (1900.6208), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook