Tư vấn ly hôn thuận tình

Ly hôn thuận tình là trường hợp cả chồng và vợ cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân được thể hiện bằng đơn ly hôn thuận tình của cả vợ chồng ký tên. Ly hôn thuận tình là trường hợp cả vợ và chồng đã thỏa thuận được tất cả những vẫn đề quan hệ vợ chồng, phân chia tài sản, phân chia nợ chung, quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con

Tư vấn ly hôn thuận tình

Ly hôn thuận tình là trường hợp cả chồng và vợ cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân được thể hiện bằng đơn ly hôn thuận tình của cả vợ chồng ký tên. Ly hôn thuận tình là trường hợp cả vợ và chồng đã thỏa thuận được tất cả những vẫn đề quan hệ vợ chồng, phân chia tài sản, phân chia nợ chung, quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con. Khi giải quyết thuận tình ly hôn, sự tự nguyện của vợ chồng là yếu tố và cũng là điều kiện cần thiết phải có, nếu thiêu sự tự nguyện của một trong hai bên hoặc cả hai bên thì Tòa án không thể xử ly hôn thuận tình được. Thông thường, ly hôn thuận tình nếu thiếu đi sự tự nguyện của một trong hai bên, hay có sự ép buộc, lừa dối, một bên có thể vì tự ái, sĩ diện mà tiến hành ly hôn thuận tình giả,… Nếu vậy, sau khi điều tra xác minh có chứng cứ cho rằng thiếu sự tự nguyện của vợ hoặc chồng thì Tòa án có thể bác đơn ly hôn thuận tình.

thu-tuc-ly-hon-thuan-tinh(1)

I. THỦ TỤC LY HÔN THUẬN TÌNH

1. Người muốn thực hiện thủ tục ly hôn cần nộp đơn ly hôn tại Tòa án nhân dân quận/huyện nơi người nộp đơn ly hôn hoặc người bị ly hôn đang cư trú hoặc làm việc. Tòa án ghi biên nhận đơn ly hôn và ghi giấy hẹn
2. Người nộp đơn nhận thông báo nộp tiền tạm ứng án phí tại tòa và nộp tiền tạm ứng án phí tại cơ quan thi hành án dân sự để nộp ( chú ý: thời gian nộp tiền tạm ứng án phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí)
3. Người đóng tiện tạm ứng án phí nộp lại biên lai đóng tiền tạm ứng án phí cho Tòa án để Tòa án thụ lý vụ án
4. Tòa án thụ lý vụ án và tiến hành giải quyết vụ án thuận tình ly hôn
5. Tòa án tiến hành hòa giải, trường hợp hòa giải không thành thì trong 15 ngày kể từ ngày hòa giải, Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải không thành và ghi nhận những thỏa thuận của vợ chồng thuận tình ly hôn về tài sản, quyền nuôi con, cấp dưỡng,…
6. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải không thành, nếu các bên không yêu cầu thay đổi bất kỳ nội dung nào, Tòa án sẽ ban hành quyết định công nhận ly hôn thuận tình.

II. HỒ SƠ LY HÔN THUẬN TÌNH

1. Đơn xin ly hôn (theo mẫu)
2. giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản gốc)
3. CMTND, sổ hộ khẩu (bản sao chứng thực)
4. Giấy khai sinh con chung ( bản sao chứng thực)
5. Giấy tờ, tài liệu của tài sản chung

III. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THUẬN TÌNH LY HÔN

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, Tòa án phải thụ lý vụ án, thông báo để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp án phí, người khởi kiện nộp tòa biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho để Tòa thụ lý vụ án.
– Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, nếu Tòa án hòa giải không thành, xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận về việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, việc chia tài sản,  thì Toà án công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận về tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con; nếu không thoả thuận được hoặc tuy có thoả thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con thì Toà án quyết định.
– Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành, nếu hai bên không thay đổi nội dung yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thì Tòa án ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn.
Thời gian giải quyết đơn xin ly hôn thuận tình thường là từ 2-3 tháng.

IV. CÁCH VIẾT ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH

Đơn ly hôn thuận tình viết như thế nào? Đơn thuận tình ly hôn bao gồm những nội dung gì? Sau đây luật Toàn Long hướng dẫn bạn cách viết đơn ly hôn thuận tình.

  • Thông tin chung: Tên, năm sinh, số CMTND, ngày cấp, địa chỉ thường trú của vợ, chồng.
  • Phần nội dung: Viết thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống ở đâu, hiện tại có chung sống cùng nhau không, phần này thể hiện mâu thuẫn vợ chông, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn, lý do ly hôn,… làm đơn này đêf nghị tòa giải quyết ly hôn.
  • Phần con chung: Nếu đã có con chung viết đầy đủ thông tin của con chung (tên, ngày tháng năm sinh,..), nguyện vọng và đề nghị nuôi con,….nếu chưa có con chung thì viết chưa có,…
  • Phần tài sản chung: Có tài sản chung thì liệt kê toàn bộ tài sản chung, giá trị thực tế, đề nghị phân chia, nếu xảy ra tranh chấp thì cần các tài liệu chứng minh tài sản đó là tài sản chung,…trường hợp không có tài sản chung ghi không có.
  • Phần nợ chung: Có nợ chung thì viết toàn bộ, cụ thể số nợ ( tài sản hay tiền, nợ ai, nợ khi nào, thời gian trả nợ, giấy tờ chứng minh khoản nợ,..) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ trong đơn,…trường hợp không có nợ chung thì viết không có.

V. MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH

Dưới đây là mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất bạn có thể tham khảo.
Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình 2017:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN
NUÔI CO, CHIA TÀI SẢN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………………….
Họ và tên chồng:……………………………………………Sinh ngày:…………………………
CMTND số:………………………………..Cấp ngày:…………….Cấp tại:………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ:……………………………………………Sinh ngày:……………………………..
CMTND số:………………………………..Cấp ngày:…………….Cấp tại:………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………..
Xin trình bày với quý Tòa một việc như sau:
Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm………có đăng ký kết hôn tại UBND……………..
Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân……………….công nhận thuận tình ly hôn, lý do:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong quy Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt thực trạng hôn nhân như hiện nay:
1. Về con chung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về tài sản chung
Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản nào)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung
3. Về vay nợ chúng tôi đã thỏa thuận với nhau như sau:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kính đề nghị quý Tòa xem xét giải quyết

…..,ngày….tháng….năm…..
Họ tên chồng Họ tên vợ

 

VI. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  • Luật hôn nhân gia đình năm 2014
  • Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật hôn nhân gia đình 2014
  • Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổ bổ sung 2011
  • Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Xem thêm: Thủ tục ly hôn đơn phương nhanh nhất

Bình luận trên Facebook