Xin tư vấn luật thành lập trung tâm tiếng anh

Tôi dự định mở một trung tâm tiếng anh nhỏ dành cho đối tượng hoc sinh tiểu học và trung học cơ sở nên sẽ ko cần cấp bằng (A,B,C) vậy tôi có nhất thiết cần lập hồ sơ xin sở GD cấp phép ko?Tôi xin luật sư tư vấn giúp điều kiện để được mở trung tâm T.A . Tôi xin chân thành cảm ơn

 

Hỏi : 
Xin chào luật sư : 

Tôi dự định mở một trung tâm tiếng anh nhỏ dành cho đối tượng hoc sinh tiểu học và trung học cơ sở nên sẽ ko cần cấp bằng (A,B,C) vậy tôi có nhất thiết cần lập hồ sơ xin sở GD cấp phép ko?Tôi xin luật sư tư vấn giúp điều kiện để được mở trung tâm T.A . Tôi xin chân thành cảm ơn

Luật sư trả lời  : 
Chào bạn,

Căn cứ các quy định của pháp luật về giáo dục hiện hành, bạn phải làm thủ tục thành lập trung tâm. Theo đó, Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể; hoạt động; tổ chức và nhân sự; giáo viên; học viên; tài chính và tài sản của trung tâm ngoại ngữ, tin học; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.
Theo Điều 7 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, điều kiện thành lập trung tâm phải: (i) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; và (ii) Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
Hồ sơ thành lập trung tâm bao gồm:
a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;
b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
– Cơ sở vật chất của trung tâm;
– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm như sau:
a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm tin học ra quyết định thành lập.
b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, cơ quan có thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm tin học là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.
Sau khi có quyết định thành lập trung tâm của cơ quan có thẩm quyền, trung tâm của bạn phải nộp hồ sơ đăng ký cấp phép đào tạo, bồi dưỡng.
Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng
1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.
2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.
3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.
4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.
5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Sau khi được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm của bạn có thể hoạt động và tuyển sinh.

Trân trọng,

Bình luận trên Facebook